Fiskene


Fiskenes energi er symbolsk for en eksistens ud over de tre dimensioner og fem sanser, som menneskeheden bruger for at forklare det jordiske liv. Denne eksistens bliver af nogen opfattet som et muligt paradis; det idéelle liv på jorden; et liv i kærlighed og idyl. Andre opfatter den som helvede, fordi man projicerer de negative sider af sin livserfaring ind i en fremtid, der ikke eksisterer. Derfor vil det være uundgåeligt at føle mistro til andre og være angst for at blive straffet ved livets slutning.

Fiskenes energi skal ses i sammenhæng med Jomfruens energi. Med andre ord skal "drømme-eksistensen" ses i sammenhæng med den fysiske dagligdag.

I vores fysiske liv gennemlever vi hver dag mange udfordringer, som giver os chancen for at lære ansvar for de menneskelige handlinger, vi foretager os. Vi bliver dagligt tvunget til at være fuldt opmærksomme på vores personlige livsenergi ved at lære af de reaktioner, vi modtager fra andre. Jo mere bevidsthed vi opnår om denne proces, jo mindre har vi behov for at ønske et paradis - eller frygte et helvede.

Hvis man har én eller flere planeter i Fiskenes tegn eller i tolvte hus betyder det, at man er bevidst om, at man på en eller anden måde har Fiskenes energi i sig.

Planetens karakter, position i hus - og eventuelle aspekter til andre planeter, Ascendant og MC - set i sammenhæng med resten af horoskopets planetare energier er afgørende for, hvordan man personligt oplever denne energi, og hvordan den anvendes eller præsenteres for omverden.


Tilbage