Intet i livet er tilfældigt.

Livet består af en række processer, der til alle tider og på alle planer, er indbyrdes forbundne.

Alt hvad vi personligt oplever fra fødsel til død, giver os et liv i kærlighed, sundhed og velstand, når vi indser, at vi alle er ét, og at alt og alle har værdi, og når vi ikke længere har behov for at vurdere vore egne og andres følelser, tanker og handlinger som positive eller negative, men som logiske universelle processer i menneskets evige udvikling.

Der er en årsag til enhver fysisk proces i dette univers. Alt hvad der sker i verden i dette øjeblik, er en logisk følge af dét, der skete i det foregående øjeblik. Alt hvad mennesket tænker, føler og foretager sig, har en årsag og en betydning.

Dit liv er ikke forudbestemt. Det er i dette nu, at din fremtid bliver skabt. Det er i dette nu, at dit liv skabes eller genskabes. Og dette nu skaber det næste nu. En række af øjeblikke i en uendelighed vi alle har til rådighed.

- Sygdom eller sundhed?
- Lykke eller ulykke?
- Rigdom eller fattigdom?
- Kærlighed eller frygt?

Hvad vi oplever, afhænger af de valg, vi foretager hvert øjeblik.


Tilbage