Jomfruen


Jomfruens energi, som vi alle har i os, giver os en enestående chance for at bevidstgøre os selv om, hvordan vores egen hverdag forløber i sammenligning med andres.

Det er Jomfruens energi i alle mennesker, der giver den enkelte mulighed for at ransage sine tanker og handlinger gennem hele livet. Formålet er ikke at stille sig kritisk over for andre menneskers daglige adfærd, ej heller at være andre belærende om den korrekte måde at leve livet på.

Formålet er nærmere - gennem evaluering - rationelt at vurdere, om man selv lever i harmoni med sine inderste fornemmelser for, hvordan livet skal opleves og gennemleves hver dag.

Det drejer sig om sundhed i kroppen.
Indtager jeg den næring, som min krop har brug for?
Eller indtager jeg den næring, som jeg tror jeg har brug for?
Det drejer sig om fysisk funktion i hverdagen.
Respekterer jeg alle min krops bevægelige dele?
Er jeg bevidst om de signaler mine vitale organer giver mig?

Hvis man har én eller flere planeter i Jomfruens tegn eller i sjette hus betyder det, at man er bevidst om, at man på en eller anden måde har Jomfruens energi i sig.

Planetens karakter, position i hus - og eventuelle aspekter til andre planeter, Ascendant og MC - set i sammenhæng med resten af horoskopets planetare energier er afgørende for, hvordan man personligt oplever denne energi, og hvordan den anvendes eller præsenteres for omverden.


Tilbage