Konsultation

En personlig karmisk analyse af et fødselshoroskop giver en detaljeret indsigt i den medfødte identitet, følelser, reaktionsmønstre og opfattelsen af omverden. Vi får mulighed for at forstå, hvorfor vi er født, som vi er, hvorfor vi føler, tænker og handler som vi gør.

I dét øjeblik vi bliver født, har vi direkte forbindelse til den skabende energi, der er overalt i universet. Vi har ubegrænsede muligheder for at gennemføre en eksistens på egne betingelser. Men hurtigt bliver vi gjort opmærksomme på, at der findes andre betingelser, der skal tages med i betragtning. Vi opdager at vores omgivelser kan have en anden opfattelse af den selv samme skabende energi, og vi begynder at rette ind, for at kunne føle et fællesskab med omgivelserne.

Gennem barndommen udvikler vi et behov for at skulle beskytte vores identitet samtidig med at vi må følge med i andres verdensopfattelse. I teenage-alderen kan dette nemt blive til en selvhøjtidig adfærd, som med vold og magt enten skal overbevise andre - eller gemmes i et mindreværdskompleks.

Konsultationen giver en dybtgående indsigt i spørgsmål vedrørende fødsel, børn, forældre, familie, venskab, parforhold, seksualitet, uddannelse, arbejde, ambitioner, velstand, sygdom, sundhed m.m.

Måske tror vi, at en eller anden skaberkraft kan hjælpe os til at få et godt helbred, rigdom, et godt arbejde, gode venner og prinsen på den hvide hest eller prinsessen på ærten som livsledsager. Det er en illusion. Vi får ingen hjælp til noget som helst. Vi er selv en del af denne skaberkraft, og vi har uendelige muligheder for at leve et behageligt og spændende liv. Men lever vi ikke i overensstemmelse med vores inderste personlige hensigt med denne inkarnation, er konsekvensen frygt for fremtiden, og netop denne frygt skaber en fremtid med reelle problemer.

Vi lever alle et behageligt liv i perioder. Men hvis vi indimellem oplever livet som værende belastet med negative tanker, økonomiske problemer, sygdom eller håbløshed, har vi mistet grebet om vores inderste identitet - sjælen. Den har forgæves prøvet at vise os den vej, der er mest hensigtsmæssig for os, men vi har ikke lyttet. Vi kan lære at være bevidste om, at det er hensigten bag vore umiddelbare tanker og handlinger, der skaber det fysiske liv og åndelig udvikling. Vi får alle nøjagtigt, hvad vi fortjener - hvert øjeblik.

Vi lever for at udvide vores bevidsthed. Uanset hvor længe vi lever, og hvor langt vi når, er vi fuldendte. Ligesom vi var fuldendte da vi blev født.


Tilbage