Kunsten at være menneske

Kunsten at eksistere som fysisk menneskelig guddommelighed, sammen med alt andet og alle andre på denne jord, kan beskrives generelt i fire adfærdsmønstre. Alle fire adfærdsmønstre er i den menneskelige eksistens fuldstændigt forbundet med hinanden hvert øjeblik.

* Ærlighed
At leve sit liv på alle planer og til alle tider med bevidsthed om sin totale identitet, uden at tage hensyn til hvad andre mener, og uden at vurdere egne og andres livsmønstre som positive eller negative.

* Usynlighed
At opføre sig ærligt, og kun på opfordring meddele sig til sin omverden uden at genere andre, og uden risiko for éns egen eksistens.

* Tålmodighed
At være fysisk foretagsom når man i harmoni med sin inderste kerne oplever vilje og energi, og at være fysisk passiv når tankerne og sjælen skal være aktive.

* Venlighed
At vise sin totale forståelse for og anerkendelse af alle andre tings og menneskers tilstand, adfærd, mentale niveau og udviklingshastighed.

Hvis man forsøger at udvise disse adfærdsmønstre enkeltvis isoleret fra hinanden, er det hykleri, som skaber en reaktion fra omverden, der vil opleves som negativ og destruktiv.

De individuelle betingelser for at blive født - og gennemføre livet - er ikke tilfældigheder. Der eksisterer en uendelig energi i universet, der er tilgængelig for alle væsener på denne jord. Denne energi er fælles for alt levende og samtidig individuel.

Fattigdom, sygdom, ulykke og ensomhed er ikke universets straf, men derimod logiske konsekvenser af vores individuelle måde at føle, tænke og handle på. Rigdom, sundhed, lykke og kærlighed er ikke universets belønning for en tilsyneladende korrekt opførsel i livet, men ligeledes logiske konsekvenser af den opnåede menneskelige bevidsthed om følelser, tanker og adfærd.

Denne energi er overalt og i alt i hele universet. Den er individuelt manifesteret i alle mennesker - alle dyr - alle planter - al materie. Det er en energi, der i mennesker skaber bevidsthed i overensstemmelse med energiens egen bevidsthed. Det fysiske liv i denne verden skabes i fuldstændig harmoni med energiens eget eksistensgrundlag.

Alle mennesker skaber hvert øjeblik sit eget liv og sin egen fremtid i fuldstændig harmoni med sin individuelle sjæls inderste kerne. Alle mennesker skaber og genskaber det totale univers og dets fremtid i fællesskab.

Tilbage