Skorpionen


Skorpionens energi er symbolsk for menneskets begær efter større værdi i det fysiske liv og dybere indsigt i den universelle eksistens.

For nogen gælder dette primært om jordisk besiddelse, penge og andre statussymboler. Det er vigtigt at eje materielle goder og andre mennesker. Jagten på nye, smukkere, bedre og rigere partnere forøger tilsyneladende den personlige værdi.

For andre er det mere væsentligt at opleve en åndelig udvikling, for derved bedre at kunne forstå livets virkelige værdi. Alle hændelser, vi kommer igennem fra livets start til dets slutning, har værdi. Alle menneskers fysiske værdinormer rummer kimen til bevidstheden om livets universelle værdi og om det enkelte menneskes universelle eksistens.

Hvis man har én eller flere planeter i Skorpionens tegn eller i ottende hus betyder det, at man er bevidst om, at man på en eller anden måde har Skorpionens energi i sig.

Planetens karakter, position i hus - og eventuelle aspekter til andre planeter, Ascendant og MC - set i sammenhæng med resten af horoskopets planetare energier er afgørende for, hvordan man personligt oplever denne energi, og hvordan den anvendes eller præsenteres for omverden..


Tilbage