Skytten


Skyttens enrgi er evnen til at udvikle vores syn på hverdagen, således at vi får mulighed for at se den i en større sammenhæng. Hverdagen er fuld af detaljerede oplevelser, som vi i depressive øjeblikke måske ikke kan fjerne blikket fra.

Men når vi tillader vores iboende skytteenergi at tage over, får vi lyst til at se problemerne oppefra. Derved synes de små og ubetydelige, og efter et stykke tid kan vi ikke forstå, hvorfor vi har været triste.

Med Skyttens energi søger vi at se horisonten; og længere endnu. Vi søger at se jorden fra alle vinkler, og alligevel som en helhed. Vi indser værdien i den præcise kommunikation i modsætning til irriterende retorik, og vi søger at kunne forstå den universelle filosofi, som den kommer til udtryk i den menneskelige eksistens.

Hvis man har én eller flere planeter i Skyttens tegn eller i niende hus betyder det, at man er bevidst om, at man på en eller anden måde har Skyttens energi i sig.

Planetens karakter, position i hus - og eventuelle aspekter til andre planeter, Ascendant og MC - set i sammenhæng med resten af horoskopets planetare energier er afgørende for, hvordan man personligt oplever denne energi, og hvordan den anvendes eller præsenteres for omverden.


Tilbage