Tvillingerne


Tvillingens energi er det stabile grundlag for jordisk eksistens. Herfra optager Tvillingen forbindelse med omverden ved hjælp af kommunikation.

Ligesom en plante med sit rodnet forsøger at suge næring fra omgivelserne, prøver Tvillingen at blive kompletteret via kantakten med andre og bliver derved et bindeled mellem mennesker på alle planer.

Tvillingens energi er det individuelle grundlag for vores måde at tænke på. Tanker opstår og kræver respons. Måske giver vi udtryk for dem verbalt, måske fysisk, måske indirekte, måske via kunst, måske slet ikke.

Hvis man har én eller flere planeter i Tvillingens tegn eller tredje hus betyder det, at man er bevidst om, at man på en eller anden måde har Tvillingens energi i sig.

Planetens karakter, position i hus - og eventuelle aspekter til andre planeter, Ascendant og MC - set i sammenhæng med resten af horoskopets planetare energier er afgørende for, hvordan man personligt oplever denne energi, og hvordan den anvendes eller præsenteres for omverden.


Tilbage