Tyren


Tyrens energi er i mennesket symbolsk for vores behov for at fastholde en situation for at undersøge, om den har en værdi, der er stor nok.

En sådan situation kan f.eks. være en synsoplevelse, et venskab, et ægteskab, et arbejde, et møbel, en bil, et hus m.m. Tyrens energi er således symbolsk for vores evne til at holde på etablerede værdier og traditioner.

Hvis man har én eller flere planeter i Tyrens tegn eller i andet hus betyder det, at man er bevidst om, at man på en eller anden måde har Tyrens energi i sig.

Planetens karakter, position i hus - og eventuelle aspekter til andre planeter, Ascendant og MC - set i sammenhæng med resten af horoskopets planetare energier er afgørende for, hvordan man personligt oplever denne energi, og hvordan den anvendes eller præsenteres for omverden.

Tilbage