Vandmanden


Vandmandens energi er symbolsk for menneskehedens medfødte altruisme. I astrologien tolkes dette som upersonlig kærlighed til alle; upersonlig hjælp til alle. Det er en energi, vi alle har til rådighed, og som vi udlever på hver sin måde. Nogle dyrker venskaber, andre danner klubber og foreninger og andre igen arbejder intenst i hjælpeorganisationer.

Denne altruistiske energi skal ses i sammenhæng med den modsatte pol i horoskopet: Løven. Når disse to kræfter kombineres i et menneske, er der tale om en stærk og selvsikker personlighed, som kan opleve sin identitet suppleret i takt med arbejdet med andre mennesker.

Polariteten mellem Vandmanden og Løven kan udleves på jorden som den dominante vejleder, der sammen med andre vil bygge en bedre fremtid for menneskeheden.

Hvis man har én eller flere planeter i Vandmandens tegn eller elvte hus betyder det, at man er bevidst om, at man på en eller anden måde har Vandmandens energi i sig.

Planetens karakter, position i hus - og eventuelle aspekter til andre planeter, Ascendant og MC - set i sammenhæng med resten af horoskopets planetare energier er afgørende for, hvordan man personligt oplever denne energi, og hvordan den anvendes eller præsenteres for omverden.


Tilbage