Vægten


Vægtens energi giver os alle chancen for at opleve værdien af vores eksistens i forhold til andre mennesker. Denne energi er kimen til at modtage og give kærlighed. Vi har hermed muligheden for at se polariteten mellem egen identitet og andres som det naturlige samspil, vi alle har brug for. Uanset hvilke tanker, følelser og reaktionsmønstre vi er født med, har vi behov for at få et modspil. Først da kan vi vurdere omfanget af vores personlighed.

Vi skal være sammen med andre for at kunne være os selv. Vi skal lyse på andre og lade deres lys skinne på os, men vi skal ikke blænde andre, og vi skal ikke lade andre blænde os. Vægtens energi viser os evnen til at supplere vores personlighed med andres i harmoni med menneskehedens samlede identitet.

Hvis man har én eller flere planeter i Vægtens tegn eller syvende hus betyder det, at man er bevidst om, at man på en eller anden måde har Vægtens energi i sig.

Planetens karakter, position i hus - og eventuelle aspekter til andre planeter, Ascendant og MC - set i sammenhæng med resten af horoskopets planetare energier er afgørende for, hvordan man personligt oplever denne energi, og hvordan den anvendes eller præsenteres for omverden.


Tilbage