Karmisk Verdensforklaring

Den karmiske verdensforklaring er en forståelse af den universelle visdom, som alle har mulighed for at blive bevidste om. Den har sit fundament i den universelle lov om årsag og virkning - begivenhed og konsekvens. Den forklarer, at vi som mennesker på denne jord har ubegrænsede muligheder for at leve et liv i lykke, velstand, sundhed og kærlighed.

Udgangspunktet er, at vi som individuelle væsener skaber vores egen eksistens ud fra en bevidsthed, som vi normalt ikke er bekendt med. Vi tror vi er bevidste om at leve livet i nuet, men vi foretager alligevel dagligt et uendeligt antal gamle vanehandlinger, uden at vi er bevidste om dem.

Jo mindre vi er bevidste om de tanker vi gør os, og de handlinger vi udfører hvert øjeblik, desto mere vil vi opfatte livet som en række af tilfældigheder, vi ingen indflydelse har på.
Hvis vi i modsætning hertil prøver at være bevidste om hver eneste tanke, følelse og handling vi foretager i det daglige, vil vi kunne se, at livet former sig som en logisk konsekvens af disse.

Men det kræver først og fremmest, at vi er bevidste om vores følelsesmæssige grundlag for at eksistere. Dernæst kræver det, at vi er bevidste om vores medfødte kvaliteter og mål, og at vi helt og fuldt anerkender vores livsvilje og retten til at nå dette mål med disse personlige kvaliteter.

Når vi mennesker opnår total bevidsthed om vores eksistens på det fysiske og åndelige plan i logisk resonans, bliver vi i stand til at opleve livet fra fødsel til død som en selvfølge. Vores opfattelse af omgivelserne og vores medmenneskers adfærd er alt sammen spejlbilleder af den inderste personlige livsvilje.


Tilbage